SENITY GRIPP

SENITY GRIPP

“เซนนิตี้ กริปป์” อุปกรณ์ช่วยจับซึ่งถูกออกแบบอย่างใส่ใจต่อหลักสรีระศาสตร์เพื่อความปลอดภัยและการยึดจับที่มั่นคง ช่วยให้การจับด้ามแปรงสีฟัน ช้อนส้อม และเครื่องเขียน ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เซนนิตี้ กริปป์ถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่พอดีและมีน้ำหนักเบา มีความนุ่มเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ช่วยในการหยิบจับด้ามอุปกรณ์ได้สะดวกและไม่หลุดมือ พื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่สะสมคราบสกปรก ทำความสะอาดได้ง่ายทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น ทั้งยังสามารถเป็นอุปกรณ์ช่วยในการกายภาพบำบัดและบริหารกล้ามเนื้อนิ้วและอุ้งมือ

ออกแบบด้วยหลัก สรีรศาสตร์

ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจที่จะทำให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดี

ความนุ่มและขนาดที่เหมาะสมในการช่วยยึดจับ

อุปกรณ์ช่วยจับ

ให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายยิ่งขึ้น เซนนิตี้ กริปป์ ซิลิโคนช่วยจับและอุปกรณ์ช่วยในการกายภาพบำบัดและบริหารกล้ามเนื้อนิ้วและอุ้งมือ

SENITY GRIPP

“เซนนิตี้ กริปป์” อุปกรณ์ช่วยจับซึ่งถูกออกแบบอย่างใส่ใจต่อหลักสรีระศาสตร์เพื่อความปลอดภัยและการยึดจับที่มั่นคง ช่วยให้การจับด้ามแปรงสีฟัน ช้อนส้อม และเครื่องเขียน ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เซนนิตี้ กริปป์ถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่พอดีและมีน้ำหนักเบา มีความนุ่มเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ช่วยในการหยิบจับด้ามอุปกรณ์ได้สะดวกและไม่หลุดมือ พื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่สะสมคราบสกปรก ทำความสะอาดได้ง่ายทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น ทั้งยังสามารถเป็นอุปกรณ์ช่วยในการกายภาพบำบัดและบริหารกล้ามเนื้อนิ้วและอุ้งมือ

ออกแบบด้วยหลัก สรีรศาสตร์

ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจที่จะทำให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดี

ความนุ่มและขนาดที่เหมาะสมในการช่วยยึดจับ

อุปกรณ์ช่วยจับ

ให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายยิ่งขึ้น เซนนิตี้ กริปป์ ซิลิโคนช่วยจับและอุปกรณ์ช่วยในการกายภาพบำบัดและบริหารกล้ามเนื้อนิ้วและอุ้งมือ

All Category