แปรงสีฟันเซนนิตี้

SENITY TOOTHBRUSH

แปรงสีฟันเซนนิตี้

ได้เวลาดูแลตัวเองและคนที่คุณรักด้วยแปรงสีฟัน Senity ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อช่วยให้คุณแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีและสะดวกสบายที่สุด ขนแปรงที่คัดสรรพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มพิเศษและขนแปรงนุ่มปานกลางเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

คอแปรงทำมุม 10 องศา

จากงานวิจัยพบว่า คอแปรงสีฟันที่ทำมุม 10 องศา จะช่วยให้การแปรงฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเข้าทำความสะอาดด้านในของช่องปากได้อย่างทั่วถึง

ดีไซน์ด้ามแปรงตามหลักสรีรศาสตร์

พร้อมปุ่มล็อคนิ้ว
ขัดผิวทรายทั้งด้าม เพื่อ การจับถนัดมือและไม่ลื่น

ฐานแปรงแบนเรียบไม่พลิกล้ม

ออกแบบให้ด้านฐานของด้ามแปรงมีความแบน และโค้งขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้มีผิวสัมผัสที่ดีไม่พลิกล้มขณะวางบนพื้นผิวก่อนและหลังใช้งาน และยังโค้งเข้ารับฝามือ ทั้งยังไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบในการผลิต

อ่อนโยนเหมาะสำหรับช่องปากผู้สูงอายุ

ขนแปรงพัฒนาพิเศษปลายกลมมนความนุ่มพิเศษและปานกลาง

ย่อยสลายได้ 100%

“เซนนิตี้” ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ด้ามแปรงผลิตจาก พลาสติกชีวภาพสกัดจาก ข้าวโพด และมันสำปะหลัง 100% สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6เดือน หลังจากฝังกลบในดินที่สภาวะอุณหภูมิและเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม

SENITY TOOTHBRUSH

แปรงสีฟันเซนนิตี้

ได้เวลาดูแลตัวเองและคนที่คุณรักด้วยแปรงสีฟัน Senity ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อช่วยให้คุณแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีและสะดวกสบายที่สุด ขนแปรงที่คัดสรรพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มพิเศษและขนแปรงนุ่มปานกลางเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

คอแปรงทำมุม 10 องศา

จากงานวิจัยพบว่า คอแปรงสีฟันที่ทำมุม 10 องศา จะช่วยให้การแปรงฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเข้าทำความสะอาดด้านในของช่องปากได้อย่างทั่วถึง

ดีไซน์ด้ามแปรงตามหลักสรีรศาสตร์

พร้อมปุ่มล็อคนิ้ว
ขัดผิวทรายทั้งด้าม เพื่อ การจับถนัดมือและไม่ลื่น

ฐานแปรงแบนเรียบไม่พลิกล้ม

ออกแบบให้ด้านฐานของด้ามแปรงมีความแบน และโค้งขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้มีผิวสัมผัสที่ดีไม่พลิกล้มขณะวางบนพื้นผิวก่อนและหลังใช้งาน และยังโค้งเข้ารับฝามือ ทั้งยังไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบในการผลิต

อ่อนโยนเหมาะสำหรับช่องปากผู้สูงอายุ

ขนแปรงพัฒนาพิเศษปลายกลมมนความนุ่มพิเศษและปานกลาง

ย่อยสลายได้ 100%

“เซนนิตี้” ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ด้ามแปรงผลิตจาก พลาสติกชีวภาพสกัดจาก ข้าวโพด และมันสำปะหลัง 100% สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6เดือน หลังจากฝังกลบในดินที่สภาวะอุณหภูมิและเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม

All Category