ช่วงเวลาที่คุณช่วยทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ในทุกเช้าที่ตื่นนอน

อะไรคือ

แรงบันดาลใจของเรา?

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ไม่สร้างผลเสียต่อโลก หากแต่ช่วยแก้ปัญหาสังคมที่มีอยู่

สิ่งที่เราลงมือทำ

ผลิตภัณฑ์และระบบการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการแก้ปัญหาสังคม

ประเด็นที่สำคัญ

  • ผู้ผลิตและสินค้าที่ผลิตสามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศของสังคม

  • การออกแบบ (Design) ช่วยลดผลกระทบด้านลบที่สินค้าและบริการจะสร้างขึ้น และยังสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นแทน

  • นักออกแบบจาก SolidSprout ร่วมกับผู้ผลิตจาก Senity พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดอันตรายและรักษาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Untitled-1

Worawat, MD

เราจำเป็นต้องพัฒนาระบบการผลิตที่สามารถมีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้สังคม

- Senity -

ผู้ผลิตกับระบบนิเวศของสังคม

เวลาเราพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม คนที่ตกเป็นจำเลยมักจะเป็น ‘ผู้ผลิต’ เพราะผู้ผลิตจำนวนมากยังเอารัดเอาเปรียบและเห็นแก่ผลกำไรเป็นสำคัญ โดยละทิ้งความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในท้ายที่สุด ผลกระทบจะย้อนกลับมาสู่ผู้ผลิตเอง เพราะเมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของผู้บริโภค ระบบนิเวศของตลาดก็จะเสียสมดุล และกระเทือนไปถึงทุกส่วนในระบบนิเวศ รวมทั้งผู้ผลิตด้วย เราในฐานะผู้ผลิตต้องหยุดยั้งกระบวนการนี้และเริ่มทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ความร่วมมือกับ SolidSprout

การออกแบบไม่ได้มีไว้เพื่อความงามอย่างเดียว งานออกแบบหรืองานดีไซน์ที่ดีต้องแก้ปัญหาบางอย่างได้ด้วย เราต้องยอมรับว่าผู้ผลิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของการบริโภค การกระทำใดๆ ของผู้ผลิตย่อมจะส่งผลต่อเนื่องถึงหน่วยอื่นๆ เป็นลูกโซ่ การร่วมมือระหว่าง SolidSprout (SolidSprout Co., Ltd) กับ Senity จึงเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองและการสาธิตเป็นตัวอย่าง ว่าสังคมและระบบการผลิตก็สามารถสร้างประโยชน์ด้านบวกร่วมกันได้

Untitled-2

Dr. Akara

‘การออกแบบ’ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสังคม

- SolidSprout -

การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสังคม

SolidSprout ทำงานบนฐานแนวคิด ‘ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม (Design for Social Impacts)’ ในระดับสากลเพื่อจัดการกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมมือครั้งนี้กับ Senity เป็นการทำงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อสร้างนิเวศที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ คนในครอบครัว และสิ่งแวดล้อม โดยใช้สายการผลิตและออกแบบโครงสร้างการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเต็มรูปแบบ

สุขภาพของผู้สูงอายุ

สุขภาพช่องปากสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกายหลายส่วนได้ในองค์รวม การดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีพอเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ ได้ เพราะการเสียสมดุลของแบคทีเรียชนิดที่เป็นประโยชน์ (Normal Flora) ความจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีจึงนำมาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่เข้ากันได้กับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกกิจกรรมนั้นง่ายและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพของช่องปาก ระบบการผลิตของ Senity ยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly) และมีกิจกรรมภายในที่ไม่เป็นภาระต่อโลก เพื่อจัดการกับปัญหาขยะและพลังงานอย่างได้ผล

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Senity สนับสนุนพลังของคนทุกคนด้วยการใช้ระบบการซื้อ-ขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงลดค่าการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์อยู่ในขอบเขตที่คนจำนวนมากเข้าถึงได้ ระบบการสมัครสมาชิกของ Senity ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถส่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ในเวลาที่เหมาะสม (แนะนำให้ส่งทุก 3 เดือน) เพื่อให้วางใจได้ว่าการดูแลสุขภาพช่องปากจะไม่ถูกหลงลืม ขยะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจากผู้บริโภคจะถูกส่งกลับมายัง Senity เพื่อเข้าสู่ระบบการกำจัดต่อไปโดยไม่หลุดรอดเป็นภาระแก่สิ่งแวดล้อม