เกี่ยวกับเรา

อุปกรณ์ดูแลช่องปากที่ใส่ใจต่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการสอบถาม สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากงานวิจัย SolidSprout และ Senity จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการใส่ใจเป็นพิเศษ ให้คุณได้ใช้ชีวิตเหนือกาลเวลา” ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของด้ามจับของแปรงสีฟันที่ถูกออกแบบใหม่ให้สามารถจับได้ถนัดมือมากขึ้น ไม่ลื่นหลุดง่ายๆ และยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถจับได้สะดวก ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้งาน โดยมีทั้งปุ่มล็อคหัวแม่มือและส่วนนูนที่ช่วยกระชับอุ้งมือ ในขณะที่ขนแปรงก็ถูกพัฒนามาอย่างพิเศษเป็นเจ้าแรกของไทย ให้มีความนุ่มในระดับที่พอเหมาะ ให้สัมผัสที่แตกต่างอย่างที่ไม่สามารถพบได้ในแปรงสีฟันยี่ห้ออื่น รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการผลิตด้ามแปรง ซึ่งเป็นไบโอพลาสติก (Bioplastic) ผลิตจากข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในสภาวะที่เหมาะสม (Biodegradable)

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้

อ่อนโยนต่อผู้สูงอายุ

ขนแปรงนุ่มเหมาะกับผู้สูงอายุ

All Category