Blog

ezgif.com-webp-to-png

แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ เน้นช่วงก่อนนอน • แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ ทุกด้าน • ไม่กินขนม หรืออาหารหวานหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อรักษาฟันให้สะอาด มากขึ้น

All Category