น้ำยาบ้วนปาก 2-เฟส ออยล์ พูลลิ่ง

SENITY MOUTHWASH

น้ำยาบ้วนปาก 2-เฟส ออยล์ พูลลิ่ง

นวัตกรรมสูตรน้ำยาบ้วนปากสำหรับการดูแลช่องปากผู้สูงอายุหลังการแปรงฟัน น้ำยาบ้วนปาก Senity ที่มีส่วนผสมอย่างลงตัวระหว่างชั้นของเหลวและน้ำมัน หลังจากเขย่าชั้นของเหลวและน้ำมันจะรวมตัวกันเกิดเป็นอิมัลชั่นอันทรงคุณภาพ สามารถทำความสะอาดคราบพลัคและคราบหินปูนสะสมบนผิวฟัน ลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากอันเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปากแห้งในผู้สูงอายุ
Senity ใช้น้ำมันทดแทนการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกในช่องปากเพื่อลดการระคายเคืองแสบร้อนในช่องปาก สัมผัสแห่งความอ่อนโยนพร้อมฟลูออไรด์ช่วยให้ฟันแข็งแรง

น้ำยาบ้วนปากสูตร 2-เฟส ออยล์ พูลลิ่ง

“เซนนิตี้” ใช้น้ำมันเพื่อทดแทนการใช้แอลกอฮอล์ซึ่งทำให้เกิดอาการแสบร้อนและระคายเคืองในช่องปาก เมื่อเขย่าชั้นอิมัลชั่นระหว่างน้ำมันและของเหลวจะช่วยเข้าทำความสะอาดสิ่งสกปรกในช่องปากอย่างล้ำลึกด้วยเทคนิค “ออยล์ พูลลิ่ง” พร้อมให้ความชุ่มชื้นช่วยป้องกันอาการปากแห้งในผู้สูงอายุ ทั้งยังทำความสะอาดคราบไขมันในช่องปากได้ดีกว่าน้ำยาบ้วนปากทั่วไปในท้องตลาด

ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่แสบร้อนไม่ระคายเคือง ด้วยเทคนิคออยล์ พูลลิ่ง

ไม่มีซิลิโคน ไม่มีสารพาราเบน ไม่มีมิเนอรัลออยล์
ไม่มีซัลเฟต ไม่มีน้ำตาล ไม่มี ดี 4, 5, 6

ย่อยสลายได้ 100%

“เซนนิตี้” ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ตัวขวดผลิตจาก พลาสติกชีวภาพ สกัดจาก อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6เดือน หลังจากฝังกลบในดินที่สภาวะอุณหภูมิและเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม

SENITY MOUTHWASH

น้ำยาบ้วนปาก 2-เฟส ออยล์ พูลลิ่ง

นวัตกรรมสูตรน้ำยาบ้วนปากสำหรับการดูแลช่องปากผู้สูงอายุหลังการแปรงฟัน น้ำยาบ้วนปาก Senity ที่มีส่วนผสมอย่างลงตัวระหว่างชั้นของเหลวและน้ำมัน หลังจากเขย่าชั้นของเหลวและน้ำมันจะรวมตัวกันเกิดเป็นอิมัลชั่นอันทรงคุณภาพ สามารถทำความสะอาดคราบพลัคและคราบหินปูนสะสมบนผิวฟัน ลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากอันเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปากแห้งในผู้สูงอายุ
Senity ใช้น้ำมันทดแทนการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกในช่องปากเพื่อลดการระคายเคืองแสบร้อนในช่องปาก สัมผัสแห่งความอ่อนโยนพร้อมฟลูออไรด์ช่วยให้ฟันแข็งแรง

น้ำยาบ้วนปากสูตร 2-เฟส ออยล์ พูลลิ่ง

“เซนนิตี้” ใช้น้ำมันเพื่อทดแทนการใช้แอลกอฮอล์ซึ่งทำให้เกิดอาการแสบร้อนและระคายเคืองในช่องปาก เมื่อเขย่าชั้นอิมัลชั่นระหว่างน้ำมันและของเหลวจะช่วยเข้าทำความสะอาดสิ่งสกปรกในช่องปากอย่างล้ำลึกด้วยเทคนิค “ออยล์ พูลลิ่ง” พร้อมให้ความชุ่มชื้นช่วยป้องกันอาการปากแห้งในผู้สูงอายุ ทั้งยังทำความสะอาดคราบไขมันในช่องปากได้ดีกว่าน้ำยาบ้วนปากทั่วไปในท้องตลาด

ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่แสบร้อนไม่ระคายเคือง ด้วยเทคนิคออยล์ พูลลิ่ง

ไม่มีซิลิโคน ไม่มีสารพาราเบน ไม่มีมิเนอรัลออยล์
ไม่มีซัลเฟต ไม่มีน้ำตาล ไม่มี ดี 4, 5, 6

ย่อยสลายได้ 100%

“เซนนิตี้” ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ตัวขวดผลิตจาก พลาสติกชีวภาพ สกัดจาก อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6เดือน หลังจากฝังกลบในดินที่สภาวะอุณหภูมิและเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม

All Category